De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrice Couchard

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrice Couchard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrice Couchard

Cumuleo