De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Vanhee

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Claude Vanhee
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Claude Vanhee
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Claude Vanhee

Cumuleo