De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Riga

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Vincent Riga
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Vincent Riga

Cumuleo