De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Wingelinckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Francis Wingelinckx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Francis Wingelinckx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Francis Wingelinckx

Cumuleo