De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christine Achenne

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Christine Achenne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Christine Achenne

Cumuleo