De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Aertssen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Aertssen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Aertssen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Aertssen

Cumuleo