De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Allart

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Allart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Allart

Cumuleo