De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Amand

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door André Amand
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door André Amand
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door André Amand

Cumuleo