De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rosi Vander Elst

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Rosi Vander Elst
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Rosi Vander Elst

Cumuleo