De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierrette André

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierrette André
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierrette André
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierrette André

Cumuleo