De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vander Meeren

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Vander Meeren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Vander Meeren

Cumuleo