De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Andries

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Christian Andries
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Christian Andries

Cumuleo