De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Anselme

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernard Anselme
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernard Anselme

Cumuleo