De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Anselot

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Anselot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Anselot

Cumuleo