De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Walter Arijs

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Walter Arijs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Walter Arijs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Walter Arijs

Cumuleo