De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christiane Augustin

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Christiane Augustin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Christiane Augustin

Cumuleo