De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Austen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Joseph Austen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Joseph Austen

Cumuleo