De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Baetslé

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hans Baetslé
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hans Baetslé

Cumuleo