De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vanderhaeghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Vanderhaeghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Vanderhaeghe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Vanderhaeghe

Cumuleo