De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Barbeaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Barbeaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Barbeaux

Cumuleo