De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Barbier

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Barbier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Barbier

Cumuleo