De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Barridez

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Barridez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Barridez

Cumuleo