De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Franki Vanderheyden

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Franki Vanderheyden
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Franki Vanderheyden

Cumuleo