De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Bartholomeeussen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Bartholomeeussen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Bartholomeeussen

Cumuleo