De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Barvais

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Barvais
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Barvais

Cumuleo