De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van CÚcile Bataille

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door CÚcile Bataille
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door CÚcile Bataille

Cumuleo