De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Baton

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Baton
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Baton

Cumuleo