De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filip Beernaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Filip Beernaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Filip Beernaert

Cumuleo