De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Benoit

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Francis Benoit
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Francis Benoit
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Francis Benoit

Cumuleo