De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annie Berckmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Annie Berckmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Annie Berckmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Annie Berckmans

Cumuleo