De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anick Berghmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Anick Berghmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Anick Berghmans

Cumuleo