De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nick Bergmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Nick Bergmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Nick Bergmans

Cumuleo