De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Bierlaire

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Bierlaire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Bierlaire
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Bierlaire

Cumuleo