De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Binnemans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Binnemans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Binnemans

Cumuleo