De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gert Vandersmissen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gert Vandersmissen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gert Vandersmissen

Cumuleo