De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Vanderstraeten

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Vanderstraeten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Vanderstraeten

Cumuleo