De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Bollaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Bollaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Bollaerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Bollaerts

Cumuleo