De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Vandervorst

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Vandervorst
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Vandervorst
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Vandervorst

Cumuleo