De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Borbouse

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Borbouse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Borbouse

Cumuleo