De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maurits Borlé

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Maurits Borlé
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Maurits Borlé

Cumuleo