De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rik Bouckaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Rik Bouckaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Rik Bouckaert

Cumuleo