De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Bovy

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Vincent Bovy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Vincent Bovy

Cumuleo