De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Bracaval

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Bracaval
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Bracaval

Cumuleo