De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Bracquene

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hans Bracquene
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hans Bracquene
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hans Bracquene

Cumuleo