De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Xavier Braet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Xavier Braet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Xavier Braet

Cumuleo