De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Branson

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Henri Branson
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Henri Branson
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Henri Branson

Cumuleo