De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-François Breuer

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-François Breuer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-François Breuer

Cumuleo