De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Breugelmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bart Breugelmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bart Breugelmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bart Breugelmans

Cumuleo