De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koenraad Breugelmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Koenraad Breugelmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Koenraad Breugelmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Koenraad Breugelmans

Cumuleo