De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Griet Vandewijngaerden

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Griet Vandewijngaerden
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Griet Vandewijngaerden

Cumuleo